Putake Aotea 2010

Community multi-level reo wānanga

He karanga, he hokinga mahara tēnei ki ngā taonga nā ō tātou tūpuna i tuku mai ai ki a tātou. Ko te reo te take, ko te tangata te take, ā, ka hoki rā, ko te mounga te take tātou katoa ngā uri.

Pūtake reo are community wānanga held twice a year for all learners of Taranaki reo.

We welcome people at all stages of proficiency. You will be grouped with others who have similar learning needs. Workshops cater for beginners, intermediate & advanced.

Ko ngā hua, ko te whakaputaina arā he pēnei ana:

Ngā kōrero o roto o Taranaki
He karakia, he waiata nō Taranaki
Te whakamahi i tō tātou reo o Taranaki

The primary focus of the wānanga is centred on:

History and accounts of Taranaki
Karakia and waiata distinctive to Taranaki
The use of our Taranaki reo

Dates for 2017 Pūtake Reo wānanga will be published soon.

Please contact me with 2017 Pūtake Reo dates

 

Send Message