Kia ora ake ai tēnei tauira i whakarērea iho ai e ngā pahake, kia whiti anō mai i te ngehengehe e kitea ana ināianei ki te taikaha e tūmanakotia ana … kia ara ake anō ki Taranaki whānui, otirā ki ō tātou karangatanga i Aotearoa whānui, puta noa ki rāwāhi rā anō.

Ki te whakarato Te Reo o Taranaki i ētehi akoranga hei whakapakari tō reo.

Click the links below to build your reo, learn Taranaki tikanga & history, or care for taonga.

For entry-level learners we offer Pūtake Reo for free.

For students with higher proficiency, Kāpunipuni and Hōpuapua Reo will expand your abilities.

Pōkaitahi Taiahoaho focuses on Taranaki history & tikanga.

Oral history and archive training shows how to care for taonga tuku iho.

Kuhu mai e te whānau! Mō mātou, mō tātou te tūranga kotahitanga nei!

Te Pōkairua Hōpuapua Reo (Level 6)

Te Pōkaitahi Taiahoaho (Level 4)

Archiving & oral history short courses – Te Putē Routiriata

Pūtake Reo – multi-level community immersion wānanga