8214570

Ka whati te tī, ka whana te tī, ka rito te tī

Ka rangona ā taringa nei te reo o Taranaki i roto i a koe!
Whakeheke mai ki runga i tō tātou waka ki Te Reo o Taranaki….ko te hotaka whakahirahira o Te Hōpuapua Reo tērā e karanga ana ki a koe. Nau mai, haere mai, whakatapoko mai ki ēnei hōtaka.

Pōkairua Hōpuapua Reo follows from Te Kāpunipuni Reo to continue development of formal oral language skills. You will focus on needs of the paepae and knowledge of other tribal histories.

Graduates will be able to draw on iwi relationships within and beyond Taranaki. You will demonstrate critical awareness of traditional and contemporary tikanga related to life and death and be able to fulfil protocols utilising karakia, waiata, kōrero and formal language tools.

Confidence gained speaking Taranaki dialect will enhance learners’ iwi and hapū connections and raise your profile within Taranaki. The capacity to utilise Taranaki reo in a range of contexts will strengthen your current roles in organisations.

Six total immersion weekend wānanga are delivered on key Taranaki marae.

Click for more on Hōpuapua Reo


This programme is not being offered in 2020.

Send Message